„To je dobře!?“

Stalo se Vám někdy něco, z čeho jste byli PAF, zklamaní, zoufalí, rozhození, nesví a říkali jste si, TO JE HROZNÉ? Mě se taková situace stala a vůbec jsem se s ní nemohla smířit, dokonce jsem plakala, bylo to tak nespravedlivé. Byla jsem z toho špatná, nastoupily negativní emoce, cítila jsem se podvedená pro bezprávné jednání, ale co nedělám?

Každá emoce nám sděluje něco užitečného a to i ta nepříjemná. Emoce nám přináší důležité informace o nás samotných a o situacích, ve kterých se nacházíme. K nepříjemným emocím se ale často chováme odmítavě, nelíbí se nám, nechceme je cítit a chceme se jich zbavit. Ale je to tak dobře?! Co když to JE tak dobře?!

Přečtěte si příběh a třeba také pozměníte svůj úhel pohledu:

Jeden africký král měl od dětství blízkého přítele. Přítel měl zvláštní zvyk: ať posuzoval jakoukoli situaci, v níž se v životě ocitl, ať už byla kladná nebo záporná, vždycky říkal: „To je dobře!“

Jednou byl král na lovu. Jak bylo zvykem, přítel mu připravoval a nabíjel zbraně. Toho dne však zřejmě udělal něco špatně, protože když si král od něj vzal jednu ze zbraní a vystřelil, utrhlo mu to palec na ruce. Přítel se na to díval a jak měl ve zvyku, pronesl: „To je dobře!“ Král odpověděl: „Ne, to není dobře!“ A přikázal, aby přítele zavřeli do vězení. Uplynul asi rok. Král byl opět na lovu, v krajině, kde jak se domníval, se mohl pohybovat zcela bezpečně. Avšak zajali ho lidojedi a spolu se všemi lidmi jeho průvodu ho odvedli do své vesnice. Králi svázali ruce, připravili hranici dřeva, stranou zarazili kůl a krále k němu přivázali. Když pak ke králi přistoupili a chystali se rozdělat oheň, všimli si, že mu na ruce chybí palec. Byli pověrčiví a nikdy by nesnědli někoho, jehož tělo bylo jakkoli poškozeno. Rozvázali králi ruce a propustili ho. Po návratu si král připomněl důvod, pro který přišel o palec a začalo ho trápit svědomí, jak naložil se svým přítelem. Hned se vydal do vězení, aby si s ním promluvil.. — Měl jsi pravdu – řekl mu. Bylo dobře, že jsem přišel o palec. A vyprávěl mu všechno, co se sběhlo. — Opravdu moc lituji, že jsem tě dal zavřít. Bylo to ode mě špatné. — Ne – řekl přítel – bylo to dobře! — Cože? Copak je dobře, že jsem nejlepšího přítele rok věznil? — Kdybych nebyl ve vězení, byl bych tam býval s tebou.

Zdroj: pronaladu.cz

Přeji Vám krásný den Váš kouč Marie

Marie Kostelecká www.mariekostelecka.cz

TERAPEUT ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE & EFT KOUČ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A ROZVOJE OSOBNOSTI

„Inspiruji lidi ke změnám, které vedou k radostnějšímu, spokojenějšímu a šťastnějšímu životu.“ „To je dobře!?“

Napsat komentář